Μηχανουργείο

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευών και επισκευών εξαρτημάτων δομικών μηχανημάτων όπως πείροι, δακτυλίδια, ημιαξόνια, γρανάζια καθώς και υδραυλικές μπουκάλες.

Ακόμα αναλαμβάνουμε και διάφορες σιδηροκατασκευές όπως κατασκευή κουβάδων από τσάπες, φορτωτές και μπούμες και τις ανακατασκευές αυτών.

Φωτογραφίες

You are here: Home Μηχανουργείο